Publicatie Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek

Landschapsarchitecten zetten ontwerpend onderzoek regelmatig in om vat te krijgen op opgaven en perspectieven te ontwikkelen. Maar wat is ‘ontwerpend onderzoek’? Hoe wordt er in de dagelijkse praktijk mee omgegaan? En hoe kan je ontwerpen inzetten voor kennisverwerving? Onderwijsinstellingen, bureaus en opdrachtgevers reflecteren en gaan op zoek naar een gemeenschappelijke basis om op voort te bouwen.

Artikelen

  •  Gebiedsontwikkeling.nu (TU Delft) – serie ‘Praktijkberichten’ over gebiedstransformaties en de rol van gemeente, corporatie en ontwikkelaar
  • Gebiedsontwikkeling.nu (TU Delft) – serie ‘Tienkamp 2016’ over duurzame gebiedsontwikkelingen.
  • Interviews en artikelen voor o.a. Building Business, ROMagazine, Stadszaken.nl, Stedelijk Interieur en Publieke Ruimte.