SamenMeernWerkt

Project gericht op het verbinden van ondernemers, het verbeteren van het vestigingsklimaat en het aantrekkelijker maken van het winkelgebied van De Meern door het groene karakter en tijdelijk vrije gebouwen en terreinen te benutten. I.s.m. AM Landskab. Financiering: gemeente Utrecht, EU en Ondernemersfonds.